12/31/09

Нэгэн тоон утга солигдов
Ямар нэгэн хагацал мэт гунигтай, хоосон
Инээмсэглэл дүүрэн хүмүүс, чимээ шуум
Энэ бүхний ажиглан суух сайхан.

12/28/09

Надад гомдсон бусдын нулимс хэдэн лонх дүүргэх бол
Надаас гарсан хатуу үгс хичнээн навчийг шатаах бол

12/13/09

Бодит амьдрал минь оргүй хоосон зүүд
Оргүй хоосон зүүд минь оршин буй үнэн
Наран хийгээд цэцгүүд бүр хуурмаг зэрэглээний үр

12/6/09

Би хагархай толь
Битгий гайх энэ
Бүхэн чиний тусгал