9/24/12
ширхэг өд
саарал тэнгэрт 
навч адил хийсэв
шөнийн жаргал
шаргал өглөө
намрын навчтай...

9/17/12

Гэрэл, шүхэр холхих
Есдүгээр сар
Яасан эзгүй...

9/15/12

falling snow
on my shoulders, is my property
until melting 
Тогтоол уснаа хөвөх
Шаргал навчинд
Толгой мэхийн ёслоё...
Бурхны аягалсан нь
Бусдын нүдэнд 
Миний нэрсэн дарс...
Хором мөчийг хэмжих
Гурван гэрлийн эрхшээлд
Хот даяар мөлхөнө