10/5/12тэнгэр зүглэн алхах
тэр хүний сүүдэр 
элсээр мөлхөнө...

10/4/12

ургах ч үгүй 
хагдрах ч үгүй
утасны шон зогссоор л...

10/3/12

хоймор эзгүйрсэн хавар
аавын аягатай будаатай шөлнөөс
амьдрал амтагдана...

---------------------

Харанхуйн гэгээ


10/1/12

усны тэрэгтэй жаал
худаг дээр жиндсэн 
аравдугаар сар.

зүүднээс шивнэх үг
зүрхээр сийгэх
Өглөө