6/18/10

Сандалтай зүүд

Олон жил ашиглаагүй
Хуучин халуун усны газар
Шалаар нь өлбөрч үсэн жоомнууд
Ханаар нь эгнүүлсэн тавьсан түшлэгтэй модон сандлууд

Модон сандлууд надад ямар нэгэн гунигт түүх ярина
Ярилцах тусам тэд сандал биш хүн болж хувирна...

Миний танил хүмүүс энд хоригдож байгаа бололтой...сэрэв.2010.06.16