7/4/13

БИ МӨНХ НАСТАЙ...

БИ МӨНХ НАСТАЙ...
би бүх далайн эрэг дээр очно...би бүх уулын оргил дээр гарна...би мянга мянган бүтээл шинээр хийнэ...би маш олон хүнд хайр өгнө...би Монголоо хүчирхэг болгоно...би сая сая жил инээж, сая сая жил уйлж, сая сая жил санаа алдан сууна...
Өнөөдөр эсвэл маргааш хэзээ ч юм ирэх ҮХЭЛ надад ач холбогдолгүй...яаж үхэх нь ч тийм чухал биш...ЭХНЭЭСЭЭ Л БИ МӨНХ ОРШИЖ БАЙГАА...